تحصیل کودکان در بیمارستان (تصاویر)

در سه بیمارستان شهر مشهد، معلمان آموزش های لازم تحصیلی را حین بستری بودن کودکان به آنان ارائه می دهند.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: