تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه ها در چین

با آمدن بهار ، مردم شروع به خوردن  نوعی تخم مرغ به نام تخم مرغ باکره میکنند که باعث پخش بوی خاصی در فضای شهر دانگ یانگ چین میشود. دلیل این بو این است که این نوع تخم مرغ در ادرار پسران باکره آب پز میگردند. پس از اینکه تخم مرغ آب پز گشت آن را به بیرون آورده و پس از شکستن پوسته آن جهت گرفتن طعم دوباره درون آن مایع (اردار) قرار میگیرد.

ساکنین این شهر بقدری این نوع تخم مرغ را دوست دارند که عده ای از آنها اعلام کردند که میتوانند تا ۱۰ عدد از اینتخم مرغ ها را بصورت روزانه بخورند.

و عده ای هم هستند که از خوردن این نوع تخم مرغ بی زار هستند. آنها معتقدند این نوع خوراکی به سلامت آنها کمک کرده و جنبه درمانی دارد. ادرار این نوع غذا از طریق مدارس راهنمایی جمع آوری میگردد.

	Eggs boiled in boys urine in China٬ ادرار پسران باکره٬ تخم مرغ آب پز شده٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه ها در چین	Eggs boiled in boys urine in China٬ ادرار پسران باکره٬ تخم مرغ آب پز شده٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه ها در چین	Eggs boiled in boys urine in China٬ ادرار پسران باکره٬ تخم مرغ آب پز شده٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه ها در چین	Eggs boiled in boys urine in China٬ ادرار پسران باکره٬ تخم مرغ آب پز شده٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه٬ تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه ها در چین 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: