انیشتین درباره امام جعفر صادق (ع) چه گفت؟

انیشتین درباره امام جعفر صادق

انیشتین درباره امام جعفر صادق, سال‌ها پیش پروفسور حسابی برای رفع شبهات علمی نزد انیشتین دانشمند بزرگ می‌رود، انیشتین از او می‌پرسد که چرا این همه راه را از وطنت تا اینجا پیمودی؟ حسابی می‌گوید: سوالاتی داشتم که می‌خواستم از شما بپرسم.

انیشتین در جواب حسابی می‌گوید: شما کسی را در دینتان دارید که در پنج سالگی شبهات بطلمیوس دانشمند بزرگ غربی را حل کرده است، بعد برای جواب سوالات نزد من آمدی؟ پروفسور حسابی می‌پرسد که این شخص کیست که انیشتین جواب می‌دهد، امام صادق(ع)، بنابراین شهرت علمی این حضرت جهانی است.

منبع: حجت الاسلام ابراهیم بهاری

انیشتین درباره امام جعفر صادق (ع) چه گفت؟

همچنین ببینید: جملات آموزنده از آلبرت انیشتین

نظر انیشتین درباره امام جعفر صادق و خاطره دکتر حسابی از انیشتین و امام جعفر صادق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: