فیلم برق گرفتگی ۱۵ نفر در جشن عروسی در کرمان

فیلم برق گرفتگی ۱۵ نفر در حشن عروسی در کرمان و جزئیات این حادثه در فیلمی در مجله مراحم مشاهده کنید.
در یک مراسم عروسی در کرمان حادثه ای تلخ و ناگوار برای مهمانان رخ داد که این مراسم را به عزا تبدیل کرد.

فیلم برق گرفتگی

برق گرفتگی در یک عروسی در شهر بافت از توابع شهرستان کرمان ۱۵ نفر را دچار برق گرفتگی کرد .

همچنین ببینید: برق گرفتگی در مراسم عزاداری +فیلم وحشتناک

دلیل وقوع این حادثه ناگوار در مراسم عروسی بلند کردن
برق در شهر بافت بوده است که به سیم برق اصابت کرده و ۱۵ نفر جان خودشان را از دست میدهند.
این رخداد تلخ هشداری برای مردمی است که بدون احتیاط
لازم و ناشیانه اقدام به انجام کاری میکنند و عاقبتش به قیمت جانشان تمام می شود.
فیلم زیر لحظه برق گرفتکی و اتصال را نشان میدهد.

فیلم برق گرفتگی ۱۵ نفر در جشن عروسی در کرمان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: