عصبانیت مکرون از متلک‌های اختلاف سنی همسرش

عصبانیت مکرون از کنایه ها و متلک‌های رسانه ها و مردم به اختلاف سنی او و همسرش

امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه که اختلاف سنی او با همسرش به ۲۵ سال میرسد نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
 
مکرون در گفتگو با روزنامه لو پاریس نسبت به کنایه های مردم و رسانه ها گفت: اگر این اختلاف سنی برعکس بود کسی حرفی نمیزد ولی چون همسرم از من ۲۵ سال بزرگتر است همه ما را به سخره میگیرند.
 
مکرون گفت: از وقتی که من برای ریاست جمهوری کاندید شدم همه رسانه ها در برابر من جبهه گرفته اند که من همجنس گرا هستم! و این کنایه ها حاصل فرهنگ و تفکرات بد جامعه است که زنان را فقط یک ابزار میدانند.
 

 واکنش امانوئل مکرون به اختلاف سنی با همسرش

 
عصبانیت مکرون
 

عصبانیت مکرون به کنایه های اختلاف سنی همسرش

واکنش رئیس جمهور جوان به سن همسرش رئیس جمهور فرانسه گفت کسانی که وی را به دلیل اینکه همسرش ۲۴ سال از وی بزرگتر است سرزنش می کنند، زن ستیز و همجنسگرا ستیز هستند.
 
امانوئل مکرون در گفت وگو با روزنامه لو پاریس به گمانه زنی ها درباره تمایلات جنسی وی و آنچه مکرون زندگی موازی خواند که مردم برای وی تصور کرده اند پاسخ داد.مکرون در این گفت وگو عنوان کرد که اگر همسرش از وی جوان تر بود هیچ کس اعتبار رابطه ما را زیر سوال نمی برد.
 
مکرون گفت:اگر من ۲۰ سال از همسرم بزرگتر بودم، هیچ کس حتی برای یک لحظه به این فکر نمی کرد که آیا من می توانم همسر مناسبی باشم یا نه.
 
وی با رد شایعات مطرح شده درباره اینکه یک همجنس گرا است، افزود:این به آن خاطر است که همسرم ۲۰ سال از من بزرگتر است و بسیاری از مردم می گویند این رابطه ممکن و قابل دفاع نیست.
 
وی گزارش های منتشر شده درباره رابطه اش با همسرش که ۲۰ سال از خودش بزرگتر است را ناشی از نگاه های زن ستیزانه، سنتی و همجنس ستیزانه در جامعه خواند.
مکرون برای نخستین بار برژیت همسرش را زمانی که ۱۵ سال بود و در تئاتر وی بازی می کرد ملاقات کرد.
 
رابطه این دو زمانی که تصمیم گرفتن نمایشنامه مشترکی را بنویسند نزدیک تر شد. این دو در سال ۲۰۰۷ با یکدیگر ازدواج کردند، زمانی که مکرون ۳۰ ساله و بژیت ۵۴ ساله بود.

زندگینامه جدیدی که از مکرون منتشر شده است نشان می دهد که پدر و مادر رئیس جمهور فرانسه زمانی که از ارتباط وی با معلم متاهلش باخبر شدند، شوکه شدند. مکرون در ادامه تاکید کرد:مشکل بزرگی در جامعه ما و در نوع نگاه آنها به جایگاه زن وجود دارد.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: