مراسم استقبال از امانوئل ماکرون (تصاویر)

مراسم استقبال از امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه
 
اولاند رئیس جمهور فعلی فرانسه در سالروز جشن پیروزی شوروی بر نازی های آلمان از امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه استقبال کرد.
 
رئیس جمهوری فرانسه برای نخستین بار از زمان پیروی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با وی دیدار کرد.
 
این دیدار میان ماکرون و اولاند در مراسم بزرگداشت پیروزی بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی صورت گرفت. اولاند در کنار ماکرون ۳۹ ساله به سمت بنای یادبود سرباز گمنام رفت تا در مراسم سالگرد پیروزی بر آلمان نازی شرکت کنند. ماکرون پیشتر وزیر اقتصاد اولاند بود.
 
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از  رئیس جمهور جدید فرانسه امانوئل ماکرون
 
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از  رئیس جمهور جدید فرانسه امانوئل ماکرون
 
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از  رئیس جمهور جدید فرانسه امانوئل ماکرون
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از  رئیس جمهور جدید فرانسه امانوئل ماکرون
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه 
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از  رئیس جمهور جدید فرانسه امانوئل ماکرون
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از  رئیس جمهور جدید فرانسه امانوئل ماکرون
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از  رئیس جمهور جدید فرانسه امانوئل ماکرون
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از  رئیس جمهور جدید فرانسه امانوئل ماکرون
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه 
مراسم استقبال از امانوئل ماکرون 
 مراسم استقبال از امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه 
استقبال اولاند از امانوئل ماکرون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: