تصاویر مسابقه بسیار سخت استقامت در اسکاتلند

رقابت های بسیار سخت استقامت در اسکاتلند برگزار شد. این رقابت ها هر ساله در ماه جولای در این کشور برگزار میشود. در این رقابت هایبسیار سخت ، استقامت و تاب و توان شرکت کنندگان به چالش کشیده میشود.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/XCCWtBWvRM.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/keQ7yqr2DB.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/9UIA7vUEPN.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/VsvwhRhAB4.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/yNeCyTiynr.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/lqijnH2UNI.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/IFfz8h6A6X.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/rh9Du3KIGQ.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/L9nnlMt2Ba.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/087fYgQBsc.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/b3FZDXJWG8.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/otYfsdSW2M.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/3Az7f6kheu.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/PV0WKowhUW.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/5ciyLh8HOZ.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/F7m5qOMpA7.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/Pq9hHqc39f.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/nckfjk78EV.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/nM3uRHskHH.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/JsxaTn1Tec.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/GfW1GhBgpl.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5468/large/CxOeBkg8Sh.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: