قطار توریست های خارجی وارد اصفهان شد (تصاویر)

مجله مراحم: گردشگران اروپایی و آمریکایی از شب گذشته از طریق قطار گردشگری و برای بازدید از اماکن و آثار تاریخی اصفهان وارد پایتخت فرهنگی جهان اسلام شدند.

 

 

ورود قطارگردشگران خارجی به اصفهان

 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان
 • ورود قطار گردشگران خارجی به اصفهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: