پزشک اصفهانی کلیه بیمار را به جای کیست خارج کرد!

اشتباه وحشتناک پزشک اصفهانی

خارج کردن کلیه به جای کیست از بدن یک بیمار

خطای پزشک سرشناس اصفهانی موجب شد تا به جای کیست تنها بیمار کلیه او را از بدن خارج کند.

خارج کردن کلیه به جای کیست از بدن یک بیمار,کلیه به جای کیست از شکم دختر جوان

مجله مراحم؛ به گزارش خبرگزاری فارس، دختر جوانی برای خارج کردن کیستی که در شکم داشت در یکی از بیمارستان های خصوصی اصفهان بستری شده بود اما پس از جراحی مشخص شد که پزشک متخصص سرشناس اصفهانی در اشتباهی عجیب به جای کیست، تنها کلیه بیمار را از بدنش خارج کرده و دختر جوان از این پس باید دیالیز شود!

مصاحبه با دختری که کلیه‌اش را به اشتباه خارج کردند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: