سرنوشت رودی که امام حسین را لب تشنه گذاشت

سرنوشت رود فرات و عکس های جدید رود فرات پر از زباله را در مجله مراحم مشاهده کنید.

سرنوشت رود فرات

عکس رود فرات در عراق که داستان های زیادی در عزاداری ایام ماه محرم شنیده اید.

رودی که حضرت عباس آب را شرمنده گذشت و فداکاری خود کرد.

عکس های جدید رود فرات پر از زباله

سرنوشت رود فرات,عکس های جدید رود فرات پر از زباله

حال و روز و وضعیت نابسامان این رود را مشاهده می کنید.
طبق روایات وضو و غسل در این آب ثواب دارد و البته رسیدگی
به وضعیت این رود سر لوحه کار دولتمردان عراقی و ایرانیانی که در
کار ترمیم و بازسازی عتبات هستند قرار دارد و هر زائری که به زیارت
امام حسین (ع) به عراق سفر می کند سری هم به رود فرات می زند.

سرنوشت رود فرات

سرنوشت رود فرات,عکس های جدید رود فرات پر از زباله

حضرت علی (ع) می فرمایند که آب رود فرات بسیار مقدس است.
در روایات آمده که نوزادان را در آن غسل دهید و بعضی گفته اند
آب فرات مهریه حضرت زهرا است.
با همه این روایات و توصیه ها به اهمیت فرات اما این رودخانه وضعیت بسیار نابسمانی دارد.

تصاویری جدید از این رودخانه را میبینید که مملوء از زباله های انسانی شده است.

تصاویر جدید رودخانه فرات

سرنوشت رود فرات,عکس های جدید رود فرات پر از زباله

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: