مسابقات مهیج بندبازان اروپا در سوئیس (تصاویر)

مجله مراحم: بهترین بندبازان سراسر اروپا در ارتفاعات مولسون سوئیس برای شکستن رکورد جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/26/4/1846143.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/26/4/1846145.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/26/4/1846147.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/26/4/1846146.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/26/4/1846149.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/26/4/1846150.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/26/4/1846151.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: