مردم اروپا در حمایت از مهاجران سوری تظاهرات کردند (تصاویر)

مجله مراحم: هزاران شهروند اروپایی در شهرهای مختلف این قاره در آستانه نشست اضطراری اتحادیه اروپا در مورد بحران مهاجرت، در حمایت از مهاجران دست به تظاهرات زدند.

 

مردم اروپا در حمایت از مهاجران سوری تظاهرات کردند (تصاویر)

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1831106.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1831111.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1831110.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1831107.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1831114.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1831112.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1831109.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1831108.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1831115.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: