مردی که حتی سفیدی چشم و زبانش را تتو کرده

وقتی سفیدی چشم هم تتو می شود

مردی که حتی سفیدی چشم و زبان خود را تتو کرده است (نمایشگاه تتو در برلین)

Even the white man's eyes and tongue tattoo

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: