تبرئه شدن حمید صفت از قتل و ماجرای درگیری با ناپدری اش

تبرئه شدن حمید صفت از قتل و ماجرای درگیری حمید صفت با ناپدری اش را در ادامه بخوانید.

تبرئه شدن حمید صفت از قتل

این روزها خبرهای حمید صفت بسیار تکان دهنده میباشد خبرهای رسانه های مختلف حاکی از ارتکاب قتل اوست!

حمید صفت در راهروی دادگاه با صدای بلند به خبرنگاران گفت: بنویسید که فقط می خواستم او را بترسانم که دیگر مادرم را کتک نزند.

حمید صفت به اتهام قتل ناپدری اش در بازداشت به سر میبرد اما ماجرا آنگونه که رسانه ها منتشر کرده اند نیست.

وهاب منتظری پور وکیل حمیت صفت میگوید که حمید تنها به درگیری با ناپدری اش اعتراف کرده است و حرفی از قتل نزده است و نمیدانم چرا رسانه ها نام او را در کنار واژه قاتل به کار میبرند!

وکیل حمید صفت: حمید قاتل نیست

وکیل حمید صفت گفت: بعد از درگیری حمید با ناپدری اش ، مادر او به کوچه میرود و از همسایه ها طلب کمک میکند دعوای او با دخالت همسایگان خاتمه میابد و حمید دست مادرش را میگیرد و از خانه خارج میشود.

ناپدری او چند ساعت بعد از خروج آنها به دلیل کسالت به بیمارستان مراجعه میکند و چند ساعت بعد از بستری شدن از دنیا میرود!

این وکیل ادامه داد: حمید صفت در حال حاضر به دلیل درگیری مشکوک به قتل بازداشت موقت شده است چرا که برادر ناتنی او از وی شاکی است.

حمید صفت در دادگاه بیان کرده که هیچگونه ضربه ای به سر مقتول وارد نکرده و فقط با او درگیر شده است.

وهاب منتظری پور در پایان گفت: بنا بر قانون حمید به دلیل اتهام به قتل در بازداشت موقت به سر میبرد و بازرسان جنایی به تحقیقات ادامه میدهند که  دادگاه نهایی او ممکن است یک سال طول بکشد.

تبرئه شدن حمید صفت از قتل,حمید صفت در زندان
تبرئه شدن حمید صفت از قتل

تبرئه شدن حمید صفت از قتل و ماجرای درگیری با ناپدری اش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: