تفریحات مهیج بین آسمان و زمین! +تصاویر

مجله مراحم: این گروه کوه نورد برای ایجاد هیجان رشته کوه های هیمالیا را با طناب به هم وصل کرده و بین زمین و آسمان تفریح می کنند.
  
 
مجله مراحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خوابیدن بین زمین و آسمان
 
خوابیدن بین زمین و آسمان
 
 
 
خوابیدن بین زمین و آسمان
 
خوابیدن بین زمین و آسمان
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: