نمایشگاهی که باید وارد آثا هنری شوید و آنها را حس کنید

مجله مراحم: معمولا در نمایشگاه آثار هنری، توصیه می شود که به آثار دست نزنیم. در این نمایشگاه آثار هنری خالقان آنها از بازدید کنندگان می خواهند که وارد آثار هنری شوند و با آثار تعامل داشته باشند.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: