در آفریقای جنوبی شهریه دانشگاه گران شد، این حادثه رخ داد (تصاویر)

مجله مراحم: یک هفته تظاهرات سراسری دانشجویان در آفریقای جنوبی موجب شد تا رئیس جمهوری این کشور هرگونه افزایش شهریه دانشگاه ها در سال آینده تحصیلی را منتفی اعلام کند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883559.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883563.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883561.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883565.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883560.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883562.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883558.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883554.jpg?ts=1445857917495http://media.mehrnews.com/d/2015/10/26/4/1883555.jpg?ts=1445857917495

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: