ترکیبی خارق العاده از انسان و حیوان! +تصاویر

مجله مراحم: این آثار ترکیبی و خارق العاده ایجاد شده توسط هنرمند امریکایی کیت کلارک از بروکلین میباشد. وی با استفاده از روش تاکسیدرمی دست به خلق این موجودات ترکیبی و عجیب غریب زده است. ترکیب انسان و حیوان کاری سخت و زمان بر برای این هنرمند بوده است. وی بدن واقعی حیوانات مرده را آماده و سپس بخشی از پوست چهره انسان که آن بخش از کار هم در واقع ساختنی بوده است را بروی صورت و پوزه حیوانات مورد نظر کشیده و این حیوانات را تبدیل به موجودات خیالی در جنگل پریان نموده است.

مجله مراحم

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

حیوان و انسان

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

انسان و حیوان

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

انسان و حیوان

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

 

ترکیب عجیب انسان وحیوان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: