فستیوال سبیل های عجیب و غریب (تصاویر)

سبیل های عجیب و غریب فستیوالی است که هر ساله در آمریکا و کشورهای اروپایی بر پا میشود و افرادی که دارای سبیل های متفاوت و خنده دار است در این فستیوال شرکت میکنند و توسط تماشاگران و داوران به آنها امتیاز داده میشود.

جشنواره ریش و سبیل های عجیب

جالب است بدانید که این جشنواره به یک تجارت تبدیل شده است  برخی افراد شرکت کننده با داشتن ریش های عجیب و غریب جایزه ها و پول های زیادی را به جیب زده اند.

در ادامه مجله مراحم جشنواره ریش و سیبیل های عجیب و غریب را مشاهده نمایید.

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

جشنواره ریش و سبیل خنده دار

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

فستیوال ریش و سبیل های جالب

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

سبیل های عجیب,سبیل قشنگ ها

جشنواره سبیل قشنگ ها در امریکا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: