آثار ترقه های چهارشنبه سوری روی در و دیوار شهر (تصاویر)

مجله مراحم: استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال موجب تخریب اماکن عمومی وآلودگی بصری چهره شهر می گردد.

 

 

 

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری 

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری 

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری 

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

چهره شهر یک روز پس از چهارشنبه سوری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: