قلعه زنان وفادار در شهر وينسبرگ آلمان

در شهر وينسبرگ آلمان قلعه اي وجود داردبنام زنان وفادار که داستان جالبي داردو مردم آنجا با افتخار آنرا تعريف ميکنند:
در سال ۱۱۴۰ ميلادي شاه کنراد سوم شهر را تسخير ميکند و مردم به اين قلعه پناه مي برند و فرمانده دشمن پيام ميدهد  که حاضر است اجازه بدهد
فقط زنان وبچه ها ازقلعه خارج شوند  و به رسم جوانمردي با ارزش ترين دارايي خودشان را هم بردارند و بروند
به شرطي که به تنهايي قادر به حمل آن باشند
قيافه فرمانده ديدني بود
وقتي ديد هر زني شوهرخودش را کول کرده و دارد ازقلعه خارج ميشود …!
زنان مجردهم پدر يا برادرشان را حمل ميکردند
شاه خنده اش ميگيرد
اما خلف وعده نمي کند و اجازه ميدهد بروند
و اين قلعه از آنزمان تا به امروز به نام ” قلعه زنان وفادار” شناخته ميشود
اينکه با ارزش ترين چيز زندگي مردم آنجا پول و چيزهاي مادي نبود
و اينکه اينقدر باهوش بودند که زندگي عزيزان خود را نجات دادند تحسين برانگيز است.

دعاکنيم دراين روزگار نيز باارزشترين داراييهاي دنیوی ما خانواده و عزيزانمان باشند نه پول،ثروت،ماشین،خانه ،پست ومقام …

 

قلعه  زنان وفادار در شهر وينسبرگ آلمان

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: