دل های بی قرار خانواده جانباختگان (تصاویر)

مجله مراحم: حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برای بررسی اوضاع زائران به عربستان رفته بود به همراه ۷۹ نفر از خانواده‌های جانباختگان فاجعه منا ظهر امروز از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شدند. وزیر بهداشت در بدو ورود به کشور با تأکید بر اینکه پیگیر بازگشت آخرین نفر از زائرانی که به عربستان رفته‌اند، هستیم، گفت: امشب پیکرهای ۱۵۰ نفر دیگر از جانباختگان فاجعه منا به کشور بازمی‌گردد.

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154827984_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154828811_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154832415_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154831681_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/1394071115483126_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154836564_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/1394071115482225_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154822680_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154826533_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/1394071115481697_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154817844_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/1394071115483370_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154830402_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154825738_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/11/13940711154818671_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: