عکس های خانوادگی و کودکی مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی(سمت چپ) در کنار پدر

عکس نوجوانی مرتضی پاشایی  , عکس خانوادگی مرتضی پاشایی  , *** مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی(سمت راست) در آغوش پدر

عکس نوجوانی مرتضی پاشایی  , عکس خانوادگی مرتضی پاشایی  , *** مرتضی پاشایی

عکس نوجوانی مرتضی پاشایی  , عکس خانوادگی مرتضی پاشایی  , *** مرتضی پاشایی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: