نامزدهای عجیب شورای شهر گیان

نامزدهای عجیب شورای شهر گیان در نوع خود جالب هستند این شهر که در استان همدان قرار دارد نامزدهایی که برای شورای شهر نام نویسی کرده اند و تایید صلاحیت شده اند همگی یک نام خانوادگی دارند!

 

شباهت فامیلی اعضای شورای شهر گیان

در ادامه لیست اسامی کاندیداهای شورای شهر گیان را مشاهده می‌کنید و می‌بینید که فقط نفر اول این لیست نام خانوادگی‌اش متفاوت است.
 
۱- آیت ابر کار کد ۱۵
 
۲- حمید کیانی کد ۱۷
 
  ۳- سعید کیانی کد ۱۹
 
۴- سلمان کیانی کد ۲۱
 
۵- سیروس کیانی کد ۲۴
 
۶- علی کیانی فرزند عزت کد ۲۵
 
۷- علی کیانی فرزند شهنشاه کد ۲۶
 
۸- علی کیانی فرزند علی کد ۲۷
 
۹- فرزانه کیانی کد ۴۲
 
۱۰- فرشید کیانی کد ۴۵
 
۱۱- محسن کیانی کد ۴۶
 
۱۲- محمد کیانی کد ۴۷
 
۱۳- مراد کیانی کد ۴۹
 
۱۴- میثم کیانی کد ۵۱
 
۱۵- میلاد کیانی کد ۵۲
 
نامزدهای عجیب شورای شهر گیان

نامزدهای عجیب شورای شهر گیان

با اعلام لیست نهایی کاندیداهای انتخابات شورها از طرف هیئت نظارت، اتفاقی جالب دریکی از شهرهای نهاوند رخ داد و کاندیداهای انتخابات در یک شهر تابعه نهاوند همگی دارای یک نام خانوادگی هستند.
 
در این اتفاق کم‌نظیر و نادر در انتخابات شورای شهر گیان که یکی از شهرهای شهرستان نهاوند است از ۱۵ کاندیدای نهایی ۱۴ نفر دارای یک نام خانوادگی هستند.
 
شهر گیان که همگان این شهر را با سراب معروف و خروشانش می‌شناسند در انتخابات شورای شهر از ۱۵ کاندیدایش ۱۴ کاندیدا با نام خانوادگی ” کیانی ” به رقابت خواهند پرداخت و ۵ نفر عضو شورای شهر توسط مردم انتخاب خواهد شد.
 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: