جشن هواداران امانوئل مکرون (تصاویر)

جشن هواداران امانوئل مکرون به مناسبت پیروزی نامزد مورد علاقه شان در دور دوم انتخابات ریاست جمهور فرانسه را در مجله مراحم مشاهده میکنید.

بعد از پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات با کسب ۶۵ درصد رأی ، هواداران وی شروع به جشن و پاکوبی کردند.

بدون شک یکی از علت های اصلی پیروزی مکرون داستان عاشقانه او و همسرش است. گاردین این رأی مردم را کاملا دراماتیک میخواند که از روی احساسات به مکرون رأی داده اند.

جشن هواداران امانوئل مکرون

 
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون
جشن پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه
جشن هواداران امانوئل مکرون

جشن هواداران امانوئل مکرون

جشن پیروزی امانوئل مکرون

همزمان با اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، هزاران نفر از هواداران امانوئل مکرون پیروز انتخابات، به خیابان ها آمدند و به جشن و شادمانی پرداختند. هواداران مکرون با در دست داشتن پرچم های فرانسه، پیروزی وی را به او تبریک گرفتند

 

“امانوئل مکرون”که بیشتر نظرسنجی ها نیز پیروزی وی را پیش بینی کرده بودند، با کسب بیش از ۶۵ درصد آراء در مقابل “مارین لوپن” نامزد جبهه ملی در این انتخابات پیروز شد. در این انتخابات مارین لوپن توانست ۳۴ ممیز ۹ دهم آرای ماخوذه را کسب کند. بعد از اعلام نتایج انتخابات فرانسه،‌مارین لوپن پیروزی رقیب انتخاباتی اش را به وی تبریک گفت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: