اشک های هواداران مرتضی پاشایی مقابل سردخانه بیمارستان (تصاویر)

مجله مراحم: دوستداران مرتضی پاشایی خواننده سرشناس پاپ ایران که بامداد جمعه بر اثر بیماری سرطان درگذشت، با شنیدن این خبر، مقابل بیمارستان بهمن در منطقه سعادت آباد تهران تجمع کرده اند.

 

 

mahdi-42

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

mahdi-19

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

mahdi-37

mahdi-38

mahdi-40

mahdi-41

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن
حضور هنرمندان و علاقه مندان به موسقی در مقابل بیمارستان بهمن

mahdi-2

mahdi-3

mahdi-4

mahdi-11

mahdi-6

mahdi-5

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: