مدیر باشگاه استقلال: این خواننده لس آنجلسی یک قهرمان بود

گفت و گوی نوروزی بهرام افشارزاده سبب شده تا فرامرز آصف خواننده لس آنجلسی بعد از ۳۷ سال دوری از کشور به دنبال برگشت به ایران باشد.

 

مجله مراحم: بهرام افشارزاده مدیر استقلال در آن گفت و گو به سیم آخر زد و درباره این خواننده لس آنجلسی گفت:« او یک قهرمان ملی بود که چون خوب مدیریت نشد و نتوانستیم حفظش کنیم از ایران رفت و بعد در غربت تبدیل شد به یک خواننده اگرچه از قدیم ته صدایی داشت.

 

+++

 

این خواننده لس آنجلسی در گفت و گویی با هفته نامه اطلاعات هفتگی که در سایت سینما ژورنال بازنشر شده است ، دلیل حرف زدنش را مصاحبه افشارزاده و حرف های اثربخش این مربی قدیمی اش عنوان کرده و گفته است:«خیلی دوست داشتم که به ایران برگردم. حرف های او باعث شد که حرف بزنم. در همه این سالها آمریکا برای من بهشت نبوده است. »

 

آصف در این گفت و گو خاطرات زیادی از سختی هایی که در دهه های ۴۰ و ۵۰ بر او گذشته گفته ، از اینکه مسئولان ورزش رژیم پهلوی کمکی به او نکردند و اگر به خارج از کشور رفته است به دلیل ادامه تحصیل بوده. او گفته از اینکه رکوردش بعد از سال ها در مسابقه ای در ایران شکست خوشحال شده اما شوکه شده از اینکه برایش تیتر زده بودند خواننده بدصدا !

 

او در این گفت و گو طوری سخن گفته که انگار لحظه شماری می کند برای اینکه دستی از داخل کشور ، خواسته اش برای فراهم شدن بازگشتش را فراهم کند. آیا این فرصت به این ورزشکار داده می شود؟ او که تعدادی از آهنگ هایش را تعبیر سیاسی کرده اند شاید نیاز داشته باشد تا به نهادهای مربوطه تضمین دهد که بر می گردد و سعی می کند کمکی به ورزش ایران باشد .

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: