فرهاد مجیدی جوان تر شده! +عکس

مجله مراحم: کنار هم قرار دادن عکس های سال گذشته مجیدی در کنار عکس های امسال او به خوبی نشان می دهد که این بازیکن از زمان خداحافظی تا به حال، جوان تر شده است. عکس های زیر به خوبی گواه این موضوع است. البته مجیدی در این مدت به هیچ وجه وزن اضافه نکرده و به تمرینات فشرده اش ادامه داده اما چهره او بسیار جوانتر شده است.
 
فرهاد مجیدی جوان تر شده! +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: