فرهادی روی فرش قرمز گلدن گلوب

اصغر فرهادی، به همراه برنیس بیژو بر روی فرش قرمز گلدن گلوب حاضر شد. 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: