تصادف مرگبار کامیون حامل پنیر در جاده جیرفت-کرمان

مجله مراحم: کامیون حاوی آب پنیر در محور جیرفت – کرمان (روستای دلفارد) از جاده منحرف شد و در نتیجه راننده آن فوت شد.
 
 
 
 

تصادف کامیون (1) copy

تصادف مرگبار

 

Capture copyتصادف کامیون (4) copyتصادف کامیون (6) copyتصادف کامیون (7) copyتصادف کامیون (5) copyتصادف کامیون (2) copyتصادف کامیون (9) copyتصادف کامیون (8) copyتصادف کامیون (3) copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: