لیوان به جای کله (تصاویر)

مجله مراحم: در چند سال گذشته پدری خلاق با نام Lance Curran با استفاده از لیوان هایی با طرح ابر قهرمانان به نوعی فرزندان خود را در عکس به این شخصیت ها تبدیل کرده است.عکس های این پرد خلاق از فرزندانش در اینستاگرام بسیار پر بیننده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پدر خلاق و لیوان های ابر قهرمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: