پدری به علت رابطه جنسی، پسرش را کشت

پدر ۵۵ ساله بعد از اینکه با سر و صدا از خواب بلند میشود به سمت اتاق پسرش میرود و او را با یک دختر ۱۶ ساله پیدا میکند.اسم پسر کورمیک بود و ۱۷ سال سن داشت و دختر هم ۱۶ سال سن داشت. هنگامیکه او توسط پدر پسر بازخواست میشود میگوید که اصلا کورمیک را نمی شناسد.بعد از او نوبت به پسر میرسد تا توسط پدر بازخواست شود بعد از اینکه پسر نمیتواند پدر دیوانه خود را راضی کند پدر اسلحه دستی خود را بر میدارد و به سمت پسرش شلیک میکند و او را میکشد. پسر به سرعت به بیمارستان منتقل میشود ولی پسر در همان خانه جان خود را از دست داده بود.
 
 
یک پدر به خاطره رابطه جنسی پسرش را کشت (عکس)
 
 

بعد از این موضوع و در مصاحبه پلیس با دختر مشخص میشود که پسر و دختر با هم دوست بوده اند و پسر او را با اذن هردوطرف به خانه راه داده است. حالا پدر این پسر درگیر این پرونده قتل است که علاوه بر قتل برای او رفتار خشونت بار و وحشیانه هم در خصوص این پرونده ثبت شده است.مادر پسر و همسر این مرد که زاکیرا نام دارد از پدر خواسته است که بیاید و از همه بابت این قضیه معذرت خواهی کند.

 

 
یک پدر به خاطره رابطه جنسی پسرش را کشت (عکس)
 
یک پدر به خاطره رابطه جنسی پسرش را کشت (عکس)
 
یک پدر به خاطره رابطه جنسی پسرش را کشت (عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: