حمل فرزند فلج مغزی برای دیدن زیبایی های شهر + تصاویر

حمل فرزند فلج مغزی برای دیدن زیبایی های شهر

حمل فرزند فلج مغزی برای دیدن زیبایی های شهر کار پسندیده ای که یک پدر مهربان انجام میدهد او فرزند معلولش را به دنبال خود میکشاند و شهرهای مختلف سفر میکند تا به او خوش بگذرد و احساس غم و اندوه نکند.

آنچه برای پونس ۱۸ ساله اتفاق افتاده، هر روز در جای-جای جهان اتفاق افتاده و می افتد. یونس که از فلج مغزی رنج می برد، دوست داشت زیبایی های ایالت خود را ببیند. و پدرش او را سه مایل با چرخ حمل کرد تا بتواند پارک ملی ایالت یوتا را از نزدیک ببیند.

عجیب نیست، اما زیباست: نمایش و اثبات عشق پدر به پسر!

حمل فرزند فلج مغزی برای دیدن زیبایی های شهر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: