قلیون کشیدن پدر تکواندوی جهان در تهران!

قلیون کشیدن پدر تکواندوی جهان در تهران

‏استاد كانگ مشهور به پدر تكواندو ي جهان که به ایران سفر کرده است و یکی از شهروندان ایرانی با قلیان از او پذیرایی کرده است.

قلیون کشیدن پدر تکواندوی جهان

قلیون کشیدن پدر تکواندوی جهان در تهران

پدر تکواندو جهان در حال قلیان کشیدن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: