هنرنمایی‌های خلاقانه روی بال پروانه +عکس نقاشی روی بال پروانه

هنرنمایی‌های خلاقانه روی بال پروانه و عکس نقاشی روی بال پروانه و
طرحهای زیبا بر روی بال پروانه ها و نقاشی های زیبا بر روی بال پروانه را ببینید.

هنرنمایی‌های خلاقانه روی بال پروانه

طرح هایی و نقاشی هایی هم هست که برای زیبایی هایش را فقط با چشم مسلح می توان دید!

به نقل از مجله مراحم ، سایت أوديتى سنترال ترکیه نوشت، هنرمندی
در این کشور آثاری آفریده است با طول حداکثر ۲ سانتیمتر و حداقل ۲
میلی متر. وی در این حجم اندک، آثاری مطابق با سنت اسلامی و بومی پدید آورده است.

حسن کال، هنرمند ترکیه ای، با نقاشی های غیر معمول بر روی بال
پروانه، سبزیجات، و دانه قهوه و حبوبات، همه بینندگان را به اعجاب واداشت.

او که سی سال از عمر خود را در استانبول صرف کرد تا ثابت کند که هنر
خوب لازم نیست حتما با چشم غیر مسلح قابل رویت باشد.

نقاشی روی بال پروانه

هنرنمایی‌های خلاقانه روی بال پروانه

هنرنمایی‌های خلاقانه روی بال پروانه

پروانه های زیبا

هنرنمایی‌های خلاقانه روی بال پروانه

هنرنمایی وی بال پروانه

هنرنمایی‌های خلاقانه روی بال پروانه

عکس های پروانه های زیبا

هنرنمایی‌های خلاقانه روی بال پروانه

نقاشی روی بال پروانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: