زن کارگر پمپ بنزین در تهران

خانم خدمه پمپ بنزین خیابان کوروش کبیر (شریعتی) تهران – ۱۳۴۳
عکس:خدمه خانم پمپ بنزین خیابان شریعتی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: