سرباز زن سوریه قربانی امروز درگیری ها

“میرفت سعید” از نیروهای ارتش سوریه که در جوبر دمشق طی درگیری با مسلحین کشته شد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: