کنایه فردوسی‌پور به دکل گمشده در برنامه نود

در اولین برنامه نود فصل جدید چه گذشت؟

فردوسی پور با نیش و کنایه آغاز کرد/ ماجرای دکل گمشده به برنامه نود رسید!

عادل اما در آیتمی که خودش عاشقش است یعنی آیتم ۹۰ درجه طعنه مهمی هم داشت به مهمترین خبر این روزهای سیاست و اقتصاد کشور. ماجرای گم شدن دکل نفتی و گفت: «معلوم بود در لیگ مان اول چاله را کندند و بعد دکل را دزدیدند!» 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: