جشنواره گریه کردن بچه ها در ژاپن + تصاویر

جشنواره گریه کردن بچه ها در ژاپن

مردم هر کشوری رسوم و سنت هایی دارند که بسیار به آن پایبند هستند. یکی از سنت هایی که در ژاپن انجام می شود گریه انداختن نوزادان توسط کشتی گیران سومو در این کشور است.

هدف این مسابقه به گریه انداختن نوزادان و کودکان است که ۴۰۰ سال است در ژاپن مرسوم است.

هر کودکی که طولانی و بیشتر گریه کند برنده مسابقه است.

در این مسابقه ۸۰ کودک شرکت میکنند و والدین این کودکان معتقدند که این گریه ها برای کودکانشان خوب است و انها را از شیطان دور میکند.

این مراسم اواسط بهار انجام میشود که در معبد توکیو برگزار میشود که امسال نیز مثل سالهای قبل این مسابقه در معبدی در توکیو برگزار شد.

جشنواره گریه کردن بچه ها در ژاپن

جشنواره گریه کردن بچه ها در ژاپن

جشنواره گریه کردن نوزاد در ژاپن

جشنواره گریه کردن بچه ها در ژاپن

جشنواره گریه انداختن نوزاد در ژاپن

جشنواره گریه کردن بچه ها در ژاپن

جشنواره گریه انداختن نوزاد در ژاپن

جشنواره گریه کردن بچه ها در ژاپن

جشنواره گریه انداختن نوزاد در ژاپن

جشنواره گریه کردن بچه ها در ژاپن

جشنواره گریه انداختن نوزاد در ژاپن

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: