فستیوال رنگ آمیزی فیل در هندوستان (تصاویر)

مجله مراحم: پیروان آئین هندو هر ۱۲ سال یکبار در شهرهای مختلف هند جشنواره مذهبی پیچر برگزار می کنند. آرایش کردن فیل‌ها توسط صاحبانشان، بخشی از این جشنواره است.
 
 
 
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
فیل
 
فیل
 
آرایش
فیل
فستیوال آرایش کردن فیل‌ ها
 
فیل
 
 
فیل
 
 
فیل
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: