فستیوال زنان عشایر در آذربایجان شرقی (تصاویر)

فستیوال زنان عشایر در منطقه قره قیه استان آذربایجان شرقی برگزار شد و زنان و دختران با لباس های محلی در رشته های ورزشی به مسابقه پرداختند.

همچنین ببینید: المپیک عشایر جهان در قرقیزستان (تصاویر)

بیست و چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر منطقه قره قیه استان آذربایجان شرقی در رشته های سوارکاری، دومیدانی و تیراندازی با کمان در روستای نجف تراکمه بخش آبش احمد شهرستان کلیبر برگزار شد.

همچنین ببینید: تصاویر: عروسی عشایر و رقص زنان

فستیوال زنان عشایر

فستیوال زنان عشایر در آذربایجان شرقی

جشنواره زنان عشایر ایرانی در آذربایجان شرقی برگزار شد

فستیوال زنان عشایر در آذربایجان شرقی

تصاویری از فستیوال عشایر زنان ایانی در منطقه قره قیه استان آذربایجان شرقی 

فستیوال زنان عشایر در آذربایجان شرقی

مسابقه اسب سوارری و تیراندازی زنان عشایر در استان آذربایجان شرقی

فستیوال زنان عشایر در آذربایجان شرقی

پوشش رنگارنگ جذاب دختران عشایر ایرانی

فستیوال زنان عشایر در آذربایجان شرقی

جشنواره مسابقات زنان عشایر در آذربایجان شرقی ایران

فستیوال زنان عشایر در آذربایجان شرقی

جشنواراه زنان و دختران عشایر ایرانی در آذربایجان شرقی

فستیوال زنان عشایر در آذربایجان شرقی

مسابقات عشایر در آذربایجان شرقی

فستیوال زنان عشایر در آذربایجان شرقی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: