فستیوال کُشتی گرفتن با اسب‌های وحشی در اسپانیا +تصاویر

فستیوال “راپا داس بستاس” یا اهلی كردن حیوانات كه عموما حیواناتی همچون اسب و گاو های رام نشده هستند در منطقه “گالیسیای” اسپانیا برگزار شد.
 
مجله مراحم: در این فستیوال كه طبق سنتي ۴۰۰ ساله به نام “راپا داس بستاس” در منطقه “گالیسیای”انجام مي شود تعداد زیادی از اسب‌هاي رام نشده این منطقه برای رام کردن در یک محوطه بسته رها می‌شوند و سه نفر مرد سعي مي كنند با گرفتن دم و يال اسب‌ها آنها را به زمين بزنند و یالشان را قیچی کنند. این رسم در گذشته های دور برای تصاحب اسب های وحشی منطقه رواج داشته است.
 
در این جشنواره ۴۰۰ ساله در ۳ روز برگزار می‌شود و در پایان جشنواره اسب‌‌های وحشی دوباره به سرزمین خود در دل کوه‌‌ها و طبیعت بازگردانده می‌شوند. عکس های خبرگزاری فرانسه و رویترز از فستیوال امسال را در زیر می بینید.
 
مجله مراحم
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش
(تصاویر) کشتی گرفتن با اسب‌های سرکش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: