رنگین کمان آتشین و زیبا را ببینید! +تصاویر

مجله مراحم: در یک روز گرم و مرطوب اگر به آسمان نگاه کنید شاید به اندازه کافی خوش شانس باشید تا ابر های رنگین کمانی را که با رنگ های زیبا در آسمان سوسو میزنند را ببینید. این پدیده نادر شبیه به رنگین کمان آتشین است و زمانی رخ می دهد که آفتاب به قطرات آبی که پراکندگی یک نواختی در جو دارند بتابد. پدیده رنگین کمان آتشین را میتوانید در آلبوم ” رنگین کمان آتشین ” پدیده ای نادر ببینید.

مجله مراحم

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

ابر های رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: