فیلم توهین به ترک ها در برنامه عمو پورنگ!

توهین به ترک ها در برنامه عمو پورنگ

توهین به ترک ها در برنامه عمو پورنگ جنجال به پا کرد البته عوامل این برنامه کاملا بیگناه بودند چرا که هیچگونه عمدی در کار نبود!

ماجرا این بود که در برنامه زنده عمو پورنگ به یکی از کودکان شرکت کننده گفت که یک لطیفه بگو! و این کودک شروع به گفتن لطیفه کرد و گفت: یه روز یه ترکه …

به محض اینکه کلمه یه روز یه ترکه به زبان این کودک امد عمو پورنگ وسط حرف او پرید و گفت نه نه نه و میکروفن را از او گرفت و خودش یک لطیفه تعریف کرد تا ماجرا ختم به خیر شود.

اما گویا همین چند ثانیه باعث خشم تعدادی از هموطنان ترک زبان شده و در شبکه های اجتماعی کمپین هایی را علیه صصدا و سیما به راه انداخته اند.

امیدواریم که این گونه اتفاق ها دیگر در هیچ کجای کشورمان رخ ندهد.

فیلم توهین به ترک ها در برنامه عمو پورنگ!

توهین به ترک ها در برنامه عمو پورنگ

توهین به ترک ها در برنامه عمو پورنگ و ماجرای توهین عموپورنگ به ترک ها و فیلم جوک ترکی در برنامه عمو پورنگ و فیلم اهانت به ترک ها ر صدا و سیما

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: