فیلم برخورد نوزاد با پنکه توسط مداح در مراسم روضه

فیلم یک مداح باعث مجروح شدن نوزاد شیرخوار شد و برخورد پنکه با نوزاد شیرخوار در مراسم روضه و فیلم برخورد نوزاد با پنکه توسط مداح در مراسم روضه را ببینید.

فیلم برخورد نوزاد با پنکه توسط مداح

مداحی که باعث زخمی شدن نوزاد دو ماهه شده است .
مداحی که در حین مداحی نوزاد دو ماهه را روی دستان خود قرار می دهد تا از حضرت علی اصغر روضه بخواند بر اثر بی احتیاطی مداح سر نوزاد به پنکه اصابت کرده و زخمی می شود.
بعد از رساندن وی به بیمارستان خوشبختانه نوزاد دو ماهه از مرگ نجات پیدا میکند .
اما این که جان یک نوزاد به خطر بیفتد آن هم توسط یک مداح برای گرم کردن مجلسش این اقدام را انجام میدهد جای سوال دارد.
بعضی از مداحان و روضه خوان ها برای جذب بیشتر مخاطب و گرم کردن و شور دادن به مجلسشان دست به هر اقدامی می زنند و هیچ ابایی ندارند که آیا این اقدام آنها با فرهنگ عزاداری و روضه خوانی و مجلس امام حسین ع همخوانی دارد یا خیر.

فیلم برخورد نوزاد با پنکه توسط مداح در مراسم روضه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: