فیلم: گروه موسیقی که با دهان موزیک میزنند

گروهی با استفاده از دهان صداهای سازهای مختلف را تولید میکنند که بسیار طبیعی بنظر میرسد.

 

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: