سرانجام کارتن خوابی مادر فداکار! +تصاویر

مجله مراحم: با همکاری اداره بهزیستی استان مازندران و خیرین مادر فداکاری که برای پرداخت دیه فرزندش همه اموال خود را فروخته و بی خانمان شده بود دوباره صاحب خانه و زندگی شد.
 شهربانو نوری مادر پنج فرزند است که یکی از فرزندانش به نام خلیل از چند سال پیش به خاطر یک دعوای خیابانی به زندان افتاد و شهربانو برای پرداخت دیه پسرش ناچار به فروش خانه ی خود شد و بساط سبزی فروشی را در کنار یک شهرک مسکونی در شهر ساری به راه انداخته و در همان جا نیزسکونت داشت.
شهربانو از این طریق دو دختر خود را به خانه بخت فرستاد و در ۱۷ تیرماه امسال موفق به پرداخت دیه پسرش شد تا اینکه سید خلیل ساداتی بعد از حدود ۹ سال حبس در زندان در چهارم دیماه ۹۳ آزاد شد.

در پی انتشار عکس های امیر علی رزاقی عکاس مهر از کارتن خوابی بی بی شهربانو که به خاطر دیه فرزندش مجبور به فروش تمام دارایی خود شده بود به همت خیرین و اداره بهزیستی استان مازندران خانه و لوازم زندگی تهیه شد و سرانجام در یازدهم دیماه ۹۳ بی بی شهربانو بعد از ۲ سال کارتن خوابی صاحب خانه و زندگی شد.

(تصاویر) پایان بی‌خانمانی مادر فداکار
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی مادر فداکار
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی مادر فداکار
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی مادر فداکار
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی مادر فداکار
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی مادر فداکار
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو
(تصاویر) پایان بی‌خانمانی بی‌بی‌شهربانو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: