عاقبت مردی که با گرگ جنگید (تصاویر ۱۸+)

 مردی در یکی شهرهای کشور در چادر خواب بوده که مورد حمله یک گرگ قرار می گیرد.

این فرد با گرگ درگیر می شود و جراحات زیادی هم بر می دارد اما در نهایت گرگ را شکست داده و می کشد.

 

جدال گرگ و مرد ایرانی! + تصاویر(16)

 

توجه: ادامه تصاویر دلخراش میباشند و مشاهده آنها برای همه افراد توصیه نمیشود

.

.

.

.

.

.

.

 

جدال گرگ و مرد ایرانی! + تصاویر(16)

جدال گرگ و مرد ایرانی! + تصاویر(16).

جدال گرگ و مرد ایرانی! + تصاویر(16)

Polar Bear Attack

Polar Bear Attack 

Polar Bear Attack 

 

Polar Bear Attack 

Polar Bear Attack

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: