دانستنی درباره انگشت حلقه ازدواج در ایران و کشورهای جهان

دانستنی درباره انگشت حلقه ازدواج و حلقه نامزدی مخصوص کدام دست است و جایگاه حلقه ازدواج را در انگشت دست را در مجله مراحم بخوانید.

دانستنی درباره انگشت حلقه ازدواج

گاهی سوالی برای زوج های جوان و دختران پیش می آید که حلقه نامزدی و حلقه ازدواج چه فرقی با هم دارند و باید هر از این حلقه ها در کدام انگشت و دست جای بدهیم .
باید پاسخ داد که این سوال بستگی به کشور و مکان و فرهنگ هر نقطه ای که در آن زندگی می کنید دارد .

آداب و رسوم هر کشور و شهری با هم تفاوت دارد و باید طبق آن عمل کرد .

دانستنی درباره انگشت حلقه ازدواج

دانستنی درباره انگشت حلقه ازدواج,حلقه نامزدی

همچنین ببینید: فلسفه حلقه ازدواج چیست؟

رسم و رسوم حلقه نامزدی

رومی ها حلقه ازدواج را در دست چپ و در چهارمی می اندازند، چون معتقدند که به قلب نزدیک است و باعث افزایش عشق می شود .

در کشورهای اروپایی و همینطور اسکاندیناوی و برزیل، انگشتر نامزدی را در دست راست جای می دهند و بعد از ازدواج آن را در دست چپ قرار می دهند .
رسم جالبی در اسکاندیناوی وجود دارد که دختران از سه حلقه ازدواج استفاده می کنند یکی برای نامزدی و یکی برای ازدواج و دیگری برای زایمان و به دنیا آوردن فرزند.

انگشت مخصوص حلقه ازدواج

امروزه با مدرن شدن تمام مراسم ها و رسم و رسوم ها فانگشتر نامزدی جزء لاینفک خرید عروسی می باشد و در زمان ازدواج نیز حلقه مخصوص عروسی را باید داماد خریداری کند .

در ایران حلقه و یا انگشتر نامزدی را در دست راست و انگشت دوم جای میدهند و حلقه ازدواج مخصوص دست چپ و در انگشت دوم قرار میگیرد .
انگشتر نشان یا نامزدی به این معنی است که دختری که به خواستگاریش رفته و جواب مثبت داده با دادن انگشتر و حلقه نامزدی تعهد دارد که تا زمان ازدواج که حلقه عشق و یا ازدواج را در دستش کنند فردی متعهد و فردی در زندگی وی حضور دارد .

در واقع انگشتر نشان حلقه تعهد و حلقه ازدواج نشانگر عشق می باشد ، برای همین در دست چپ و در نزدیکی قلب جای میگیرد .

دانستنی درباره انگشت حلقه ازدواج در ایران و کشورهای جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: