مجتمع تجاری در بندرعباس آتش گرفت ۳ نفر سوختند +تصاویر

مجله مراحم: در پی وقوع آتش سوزی در مجمع ستاره جنوب بندرعباس سه نفر که در واحد مسکونی مجتمع بودند بر اثر کمبود اکسیژن جان خود را از دست دادند. این سه نفر که یک پیرمرد، پیرزن و دختری جوان(همگی از اعضای یک خانواده) بودند در منزل خود دچار این سانحه شدند. بر اساس آخرین آمار ۲۷ نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند که حال یکی از آنها وخیم است.

آتش سوزی در مجتمع ستاره جنوب بندرعباس از ساعت ۹:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه آغاز و تا ساعت ۱۴ ادامه داشت.

این مجتمع دارای ۹ طبقه بوده که شش طبقه آن مسکونی با ۴۸ واحد و سه طبقه دیگر تجاری و شهربازی و سینماست.

این مجتمع از بخش های تجاری، اداری، مسکونی و تفریحی از جمله شهربازی و سینما برخوردار است.

 

 

1438256822556_Ali hashemi-1

 

 

آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس
آتش سوزی مجتمع تجاری تفریحی ستاره جنوب بندرعباس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: